Ez a honlap sütiket "cookie" használ. A cookie-k elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. Az "ELFOGADOM" gomb megnyomásával, hozzájárulását adja az alapvető és a marketing célú cookie használatához. További információt az alkalmazott cookie-ról itt olvashat: Adatvédelmi szabályzat
Elfogadom

Magánfőzés szabályai

Ismerje meg a jelenleg érvényben lévő szabályozást a pálinkafőzés kapcsán.

A magánfőzésre vonatkozó szabályok 2021. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos tudnivalókról a következő összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet.

A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályokat a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 143. §-a szabályozza.

Fenti paragrafus (1) bekezdése alapján a magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változás az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:

 1. a magánfőző nevét
 2. lakcímét
 3. adóazonosító jelét
 4. a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját
 5. a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.


A (3) bekezdés alapján magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.


Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII. törvény 84.§-a szerint a Jöt. 143. §(5)-(7) bekezdése helyébe 2021. január 1.-jei hatállyal új rendelkezés lép, melyek alapján megszűnik a párlat adójegy igénylése, helyette a magánfőzőnek a párlat előállítását megelőzően bejelentést kell tennie a tervezett párlat előállításáról.
 

A bejelenés papíron (személyesen benyújtva vagy postai úton) és elektronikus úton egyaránt benyújtható. A bejelentés a benyújtásához új nyomtatvány került kialakításra, NAV_J49 Jelöléssel, „Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról” elnevezéssel. A nyomtatvány 2021.január 1.-től elérhető a NAV honlapján, a Nyomtatványkitöltő programok felületen.
 

 • A Jöt. 143. § (5) bekezdése alapján a tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó-és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.
 • A Jöt 143. § (6) bekezdése alapján, ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév  végéig bejelenti a többlet mennyiségét literben az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja az (5) bekezdés szerinti adatokat és nyilatkozatot. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.
 • A Jöt 143.§ (7) bekezdése alapján az állami adó-és  vámhatóság magánfőzöttpárlat- származási igazolások átadásáról nyilvántartást vezet, egyúttal az átadásról értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.
 • A Jöt 132. § (4) bekezdése alapján a magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes.
 • A Jöt 143. § (8) bekezdése alapján az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. 
 • A Jöt 143. § (9) bekezdése alapján a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.
 • A Jöt 143. § (10) bekezdése alapján a magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat- származási igazolás igazolja.
 • A fentebb ismertetett szakmai vélemény általános tájékoztatásnak minősül, amely a jogalkotásról szólót 2010.évi CXXX. törvény értelmében nem bír kötelező erővel bírság vagy más hatóság előtt.

Mi történik ha nem jelentem be a pálinkafőzőt?

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el. Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.

Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja. A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és vámhatóságtól. Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a magánfőző a desztillálóberendezés bejelentésekor a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg vagy ha párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő. Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- vámhatóságnak, ha a jogsértés kapcsán a jövedéki törvény alapján (0 Ft – 200 000 Ft közötti összegű) bírságot szab ki.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a bejelentéshez számla kell, nem elég a blokk!!!